I.Giới thiệu chung: 

 Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên là Trung tâm Y tế hai chức năng, được thành lập theo Quyết định số: 2638/QĐ-UBND, ngày 05/09/2017, với chức năng dự phòng và điều trị; Hoạt động của Khối điều trị tương đương với bệnh viện hạng ba với quy mô kế hoạch 80 giường, thực kê 85 giường được chia thành 13 khoa, 4 phòng chức năng và 01 cơ sở điều trị Methadone. Tổng số có 332 CB-CNV trong đó biên chế chính thức 192, hợp đồng định biên 54, hợp đồng khoán công việc là 86. Trung tâm y tế là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập, có trụ sở làm việc tại số 09 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

II. Bộ máy tổ chức 

  1.1. Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc; 03 phó Giám đốc. 

  1.2. Các khoa, phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ: 

 - Phòng chức năng: 04 phòng. 

  + Phòng Tổ chức - hành chính. 

  + Phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ. 

  + Phòng Điều dưỡng. 

  + Phòng Tài chính - Kế toán. 

 

 - Khoa chuyên môn: (13 khoa) 

  + Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS. 

  + Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng. 

  + Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm. 

  + Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

  + Khoa Khám bệnh. 

  + Khoa Liên chuyên khoa (Mắt – TMH – RHM) 

  + Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

  + Khoa Hồi sức cấp cứu. 

  + Khoa Nội tổng hợp. 

  + Khoa Nhi 

  + Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

  + Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

  + Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh. 

  + 01 Cơ sở điều trị Methadone. 

 

 - Các đơn vị trực thuộc: 13 TYT phường, xã 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Long 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Bình 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Xuyên 

  + Trạm Y tế phường Đông Xuyên 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Hoà 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Phước 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Quí 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Thới 

  + Trạm Y tế phường Mỹ Thạnh 

  + Trạm Y tế phường Bình Khánh 

  + Trạm Y tế phường Bình Đức 

  + Trạm Y tế xã Mỹ Khánh 

  + Trạm Y tế xã Mỹ Hoà Hưng