• sli4_cc15fae8f7
MHRA: Cập nhật các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng isotretinoin, bao gồm việc giám sát trong giai đoạn bắt đầu điều trị ở bệnh nhân dưới 18 tuổi

MHRA: Cập nhật các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng isotretinoin, bao gồm việc giám sát trong giai đoạn bắt đầu điều trị ở bệnh nhân dưới 18 tuổi

Khuyến cáo đề cập đến việc bổ sung các cảnh báo mới về nguy cơ rối loạn chức năng sinh dục, bao gồm cả khả năng đáp ứng sau khi ngừng điều trị và khuyên các nhân viên y tế nên khai thác các triệu chứng hoặc dấu hiệu về rối loạn chức năng sinh dục ...
Tin tức y tế