Sáng ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023