Có thể nói, vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của các huyện, thị tại tỉnh An Giang ngày càng sâu rễ, bền gốc, lan tỏa hương và rực rỡ sắc màu, với nhiều tấm gương tiêu biểu của các cá nhân, tập thể