• sli4_cc15fae8f7
Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên tập huấn nâng cao năng lực  truyền thông giáo dục sức khỏe và kỹ năng giao tiếp ứng xử, năm 2024

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe và kỹ năng giao tiếp ứng xử, năm 2024

hực hiện Kế hoạch số 400/KH-TTYT ngày 04/3/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) và kỹ năng giao tiếp ứng xử giữa nhân viên y tế và bệnh nhân/khách hàng ...
Hoạt động