Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho toàn huyện An Phú, ngày 19-20/9/2021


Giới thiệu