Thực hiện chiến dịch cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống vitamin A đợt 1/2021 kết hợp với khảo sát dinh dưỡng, bằng hình thức cân và đo chiều cao cho trẻ.