NỀN TẲNG KIẾN TẠO QUỐC GIA SỐ

“An toàn thông tin cho nền tảng số quốc gia: Kiến tạo tương lai số bền vững" 

Đây là lần thứ 4 sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin phối hợp với Công ty IEC Group tổ chức với mục tiêu trở thành diễn đàn uy tín giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược

Giới thiệu