A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÌNH XÉT THI ĐUA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH AN GIANG

Sáng ngày 08/01/2019, Cụm thi đua khen thưởng ( khối 4 ) trong khối thi đua ngành Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang họp bình xét thi đua năm 2018

BÌNH XÉT THI ĐUA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH AN GIANG

\n\n

\n
\n
\n
\n
\n
Sáng ngày 08/01/2019, Cụm thi đua khen thưởng ( khối 4 ) trong khối thi đua ngành Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang họp bình xét thi đua năm 2018
\n
\n

\n
\n

\n
\n
TIN NHANH BÌNH XET THI ĐUA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH AN GIANG. \n
Sáng ngày 08/01/2019, Cụm thi đua khen thưởng ( khối 4 ) trong khối thi đua ngành Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang họp bình xét thi đua năm 2018 các Trung tâm Y tế 2 chức năng . Đến tham dự hội nghị, gồm có: \n
\n
- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế An Giang, Ông Huỳnh Thiện Nhân \n
\n
- chánh văn phòng Sở Y tế.  \n
\n
- Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, Ông Huỳnh Mộng Hùng \n
\n
- Phó Giám Đốc. \n
\n
- Về phía địa phương có Ông. Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, trưởng cụm, chủ trì. \n
\n
- Cùng các ông, bà là lãnh đạo Trung tâm Y tế 11 huyện, thị, thành phố, các ông bà là trưởng, phó phòng TCHC các Trung tâm Y tế.\nNăm 2018 là năm thứ 2 thực hiện bộ tiêu chí cho khối dự phòng đánh giá Trung tâm Y tế tuyến huyện nhằm đánh giá công tác Y tế dự phòng tại các Trung tâm Y tế và định hướng phát triển hệ thống Y tế dự phòng tuyến huyện trong tương lai. Nhưng là năm đầu tiên cho 10 huyện thị thực hiện Trung tâm Y tế 2 chức năng, 01 Trung tâm Y tế 01 chức năng. \n
\n
Kết quả chấm điểm và xếp hạng chung như sau: Trung tâm Y tế huyện An Phú: 3.96; Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên: 3.60; Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: 3.50; Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn: 3.41; Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn: 3.40; ... \n \n

\n
\n

\n
\n

\n
\n
Sau hơn 10 năm thực hiện mô hình Y tế tuyến huyện, chuyên hóa công việc tách riêng công tác điều trị, dự phòng và quản lý nhà nước. Mặt dù là năm đầu tiên thực hiện thông tư 37/2016/TT-BYT thực hiện Trung tâm Y tế 2 chức năng, hoạt động còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng ngành Y tế tuyến huyện vẫn cố gắng khắc phục từng bước đi vào hoạt động tuy kết quả không được cao nhưng nhìn chung tất cả các Trung tâm Y tế dều đạt mức chất lượng khá theo mức đánh giá được quy định tại “ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế tuyến huyện năm 2018”.\n \n
\n

\n
\n

\n
\n

\n
\n
 \n \n
\n

\n
\n

\n
\n
Ds Khổng Thị Hồng Duy( phòng KHNV- TTYT TPLX)\n \n
\n
\n
\n

\n\n
\n
\n

 

Nguồn:trungtamytetplongxuyen.com Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động