A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về ý nghĩa, chủ đề, nội dung và khẩu hiệu truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1470/KH-TTYT ngày 11/9/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt về việc thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9)

Thực hiện Kế hoạch số 1470/KH-TTYT ngày 11/9/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt về việc thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2023.

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Góp phần nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và chuyển đổi hành vi của người dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10).

Theo đó, chủ đề và nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10) năm 2023 là: “Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi - Chủ động thích ứng với già hóa dân số”.

Ngày quốc tế người cao tuổi viết tắt IDOP (International Day of Older Persons) là một ngày hành động quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ người cao tuổi trong mọi nước thành viên vào ngày 01 tháng 10 hàng năm.

Vào ngày này, Hội người cao tuổi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, tuyên dương khen thưởng những cụ ông, cụ bà có đóng góp to lớn cho phong trào của hội. Đồng thời thăm hỏi tặng quà những cụ đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, giúp các cụ sống vui, sống khoẻ và sống có ích làm gương cho con cháu noi theo.

Để công tác chăm sóc người cao tuổi nói chung và chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nói riêng có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực, sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng… về cơ hội, thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với Người cao tuổi nhất là ở gia đình và cộng đồng.

Đến năm 2021, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 8,3%. Số người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế tăng qua các năm: 10.717.450  người (2018);  11.281.071 người (2019); 12.190.504 người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về: quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Người cao tuổi; từng bước xóa bỏ các định kiến về chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão…); các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng không kỳ thị và coi Người cao tuổi là gánh nặng; cần quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò Người cao tuổi; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng Người cao tuổi của gia đình và cộng đồng có Người cao tuổi.

Tuyên truyền về các văn bản của Nhà nước có liên quan đến chăm sóc Người cao tuổi như: Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025; Quyết định số 1579/QĐ- TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Quyết định số 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi.

Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung; thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với Người cao tuổi và gia đình có Người cao tuổi; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của Người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, với chi phí và hình thức phù hợp.

* Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) năm 2023:

- QUAN TÂM CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI - CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI GIÀ HÓA DÂN SỐ.

- CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC.

- CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ TOÀN XÃ HỘI.

- GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI HÃY QUAN TÂM CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG ĐỂ NGƯỜI CAO TUỔI CÓ CUỘC SỐNG VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC.

- NGƯỜI CAO TUỔI CẦN VẬN ĐỘNG, SINH HOẠT ĐIỀU ĐỘ ĐỂ CÓ SỨC KHỎE VÀ PHÒNG TRÁNH BỆNH TẬT.

 

Nguyễn Văn Thạnh, nhân viên Phòng Dân số -

Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết